ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการเข้าซ้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1. ตอบแบบสอบถาม
และอัปโหลดรูปถ่ายในระบบ

2. พิมพ์บัตรเข้าซ้อม

3. นำบัตรมาเข้าซ้อมตามรอบซ้อมของท่าน

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต


ขั้นตอนการเข้าซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1. ตอบแบบสอบถาม
และอัปโหลดรูปถ่ายในระบบ

2. พิมพ์บัตรเข้าซ้อม

3. นำบัตรมาเข้าซ้อมตามรอบซ้อมของท่าน


คำชี้แจงการเก็บข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต


ข้อปฏิบัติในการฝึกซ้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

  1. บัณฑิตจะต้องเข้าสู่ระบบ www.ccr.chula.edu เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวบัณฑิต และจะต้องนำบัตรมาในวันฝึกซ้อมและในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่ลืมนำบัตรมาในวันฝึกซ้อม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนิสิตกับฝ่ายลงทะเบียนบัณฑิต จึงจะสามารถพิมพ์บัตรใหม่ได้
  2. ในวันฝึกซ้อม ทั้งสองวัน บัณฑิต ควรมาถึงหอประชุม ก่อนเวลา นัดหมาย (รอบเช้า 8.30 น. รอบบ่าย 13.00 น.) และ นั่งในที่นั่งที่กำหนดไว้ ในบัตรประจำตัวบัณฑิต ที่นั่งที่กำหนด จะเป็นที่นั่งในวันซ้อมเท่านั้น ไม่ใช่ที่นั่งในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
  3. การแต่งกายในวันฝึกซ้อม บัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลม สวมถุงเท้า รองเท้าหุ้มส้น บัณฑิตหญิง แต่งกายสุภาพ ใส่เสื้อมีแขน นุ่งกระโปรงแบบ สุภาพ ไม่สั้น หรือยาวเกินไป ห้ามนุ่งกางเกงขายาว มาในการฝึกซ้อม สวมรองเท้าหุ้มส้น ควรนำรองเท้าที่จะใช้ในวันจริง มาลองในการฝึกซ้อม พร้อมสวมถุงน่อง
  4. ในระหว่างการฝึกซ้อมขอความร่วมมือในการปิดเสียงสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวน และ งดการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการฝึกซ้อม
  5. ในการฝึกซ้อมทั้งสองรอบ บัณฑิตจะต้องผ่านการตรวจเช็ค ในระบบบันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกซ้อม และการตรวจเช็คชื่อ ของ อาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมของแต่ละคณะ ถ้าบัณฑิต เข้าฝีกซ้อมไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่มาสาย ไม่ทันการเช็คชื่อในระบบการลงทะเบียน อาจมีปัญหา ในการตรวจสอบ ยืนยันการฝึกซ้อม